Side Project | Welcome to the Side Project
15690
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15690,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Cieľom projektu je vyvinúť model zmiešaného učenia založeného na vizuálnych jazykoch/umení na získanie základných, priebežných a profesionálnych kompetencií mladých nepočujúcich ľudí, ktorí môžu podporiť prechod od vzdelávania k práci.

AUXILIUM – Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT)

Address: Geidorfplatz, 2 – 8010 Graz

Email: office@auxilium.co.at

Web:  www.auxilium.co.at

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)

Address: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia

Email: tucep@tucep.org

Web:   www.tucep.org

AUSRU – Associazioni Unite dei Sordi della Regione Umbria (IT)

Address: Via Campo di Marte, 9 – 06100 Perugia

Email: sordi.umbria@libero.it

Web: beta.pgcesvol.com/ausru/

European University Cyprus (CY)

Address: Diogenes Street, 6 Engomi – 1516 Nicosia

Email: k.mavrou@euc.ac.cy

Web: www.euc.ac.cy

Equalizent Schulungs- u.Beratungs GmbH (AT)

Address: Obere Augartenstraße 20 – 1020 Wien

Email:  monika.haider@equalizent.com

Web: www.equalizent.com

SAKMN – Slovenskà asociàcia klubov mladych nepocujùcich (SK)

Address: M.R.Štefánika 3 – 92001 Hlohovec

Email: sakmn@sakmn.sk

Web: www.sakmn.sk

SIDE – Supporting Innovative models for Deaf youth Empowerment

Project n. 2016-3-AT02-KA205-001739

Projekt SIDE je spolufinancovaný s podporou Európskej únie v rámci programu ERASMUS+ MLÁDEŽ. Je to 24-mesačný projekt, ktorý sa začal v marci 2017 a skončí sa vo februári 2019.

Cieľom projektu je vyvinúť model zmiešaného učenia založeného na vizuálnych jazykoch/umení na získanie základných, priebežných a profesionálnych kompetencií mladých nepočujúcich ľudí, ktorí môžu podporiť prechod od vzdelávania k práci.

Berúc na vedomie ťažkosti mladých nepočujúcich ľudí v pri prístupe k vzdelávaniu a pracovným pozíciám a na zlepšenie ich pracovných vyhliadok, sú potrebné vzdelávacie a odborné programy, ktoré sú prístupné a stavajú na talentoch nepočujúcich. Výber vizuálnych jazykov/umení ako metód učenia vychádza zo špecifických talentov, ktoré majú nepočujúci ľudia v ich neverbálnej kreativite a dôležitosti zraku vo svojom vnímaní reality.

V tomto zmysle sa projekt zameriava na vypracovanie a pilotovanie modelu zmiešaného učenia zameraného na nepočujúcu mládež, vrátane “skutočných” neformálnych vzdelávacích aktivít (outdoor tréning, koučing, Improvizácia – divadlo) a virtuálnych vzdelávacích aktivít založených na profesionálnych didaktických moduloch vyvinutých cez videá posunkovej jazyka vo virtuálnom vzdelávacom prostredí.

Dosiahnutie cieľov projektu SIDE je zabezpečené realizáciou nasledujúcich aktivít:

  • Prieskum medzi mladistvými vo veku 16 až 30 rokov s cieľom lepšie porozumieť motivácií a prekážkam, ktorým čelia pri prístupe k odbornej príprave a zamestnaniu, aby sa zdôraznili hlavné kompetencie, ktoré je potrebné vyvinúť v modeli zmiešaného učenia.
  • Školenie pracovníkov projektov, ktorí budú pracovať na implementácii modelu SIDE a stanú sa lektormi pre mladých nepočujúcich ľudí, ktorým bude poskytované školenie a poradenstvo v súvislosti s pracovnými príležitosťami založenými na zmiešanom vzdelávacom prístupe.
  • Vypracovanie modelu miešaného učenia SIDE pre pilotovanie učebných osnov založených na integrácii formálneho vzdelávania, IKT a neformálneho vzdelávania ako prostriedku sociálneho a pracovného začlenenia mladých nepočujúcich ľudí.
  • Národný seminár určený mladým nepočujúcim ľuďom a referenčným zainteresovaným stranám, počas ktorých budú prezentované výsledky pilotného projektu SIDE, vysvetľujúce výhody použitia modelu pre nepočujúcu mládež.

Činnosti budú realizované šiestimi partnerskými organizáciami v štyroch krajinách (Rakúsko, Cyprus, Taliansko a Slovensko).